Φορολογικοί Μηχανισμοί

Αναβάθμιση Φορολογικών Μηχανισμών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως σύμφωνα με πρόσφατες αποφάσεις της ΑΑΔΕ ορίζεται πως θα πρέπει να αναβαθμιστούν οι ενεργοί Φορολογικοί Μηχανισμοί.