ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Παράταση ημερομηνίας γενικής λήξης του προγράμματος»


Η ημερομηνία γενικής λήξης του Προγράμματος, μετατοπίζεται από Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 σε Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021. Μετά την καταληκτική αυτή ημερομηνία δεν είναι δυνατή:

–  Η έκδοση νέων vouchers για αιτήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

–  Η πραγματοποίηση αγορών με υπάρχοντα vouchers, εκτός των εξαιρέσεων που αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις ακυρώσεων και επανεξαργύρωσης