Φόρμα για την αναβάθμιση των Ταμειακών Μηχανών


Συμπληρώστε την φόρμα για την αναβάθμιση και τον προγραμματισμό των Ταμειακών Μηχανών βάση της (ΠΟΛ) Α1024