Αναβάθμιση Φορολογικών Μηχανισμών


Αγαπητοί πελάτες,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως σύμφωνα με πρόσφατες αποφάσεις της ΑΑΔΕ (Α.1100/29.4.2020 και Α.1102/29.4.2020) ορίζεται πως μέχρι την 31/07/2020 θα πρέπει να αναβαθμιστούν οι ενεργοί Φορολογικοί Μηχανισμοί.
Πιο συγκεκριμένα οι Φορολογικοί Μηχανισμοί είναι οι εξής:
Proline SignNET
Casio FP-700
Casio FP-600
Proline 750
Tax Agent
RBS 101
Ergospeed ΙΙΙ & IV
Σημειώνουμε επίσης πως οι Φορολογικοί Μηχανισμοί Casio FP-500, Proline 650 και Ergospeed II δεν αναβαθμίζονται και θα πρέπει να αντικατασταθούν.
Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη αναβάθμιση του Φορολογικού Μηχανισμού σας.
Τηλ. 2665027985